70 godina postojanja skole

PRAVILNIK VOJVOĐANSKOG FESTIVALA HARFE
 
Član 1
Ovim Pravilnikom regulišu se organizacija, učesnici i propozicije Vojvođanskog festivala harfe kao i ciljevi održavanja festivala.
 
Član 2
Organizator Festivala je MŠ '' Josif Marinković'' iz Zrenjanina i stručni aktiv trzačkog odseka.
 
Član 3
Organizator Festivala:
-određuje vreme održavanja Festivala
-donosi propozicije Festivala i Pravilnik o radu žirija
-određuje visinu kotizacije
-imenuje žiri Festivala
 
Član 4
Festival se odvija po propozicijama koje je odredio organizator Festivala i javnog je karaktera.
 
Član 5
Pravo učešća na Vojvođanskom festivalu harfe imaju svi učenici osnovnih i srednjih muzičkih škola kao i studenti fakulteta iz Srbije koji podnesu blagovremene prijave.
 
Član 6
Svaki učesnik Festivala prijavu podnosi elektronskim putem ili poštom na adresu škole kao i dokaz o uplati kotizacije u predviđenom roku.
 
Član 7
Prijava sadrži:
-ime i prezime učenika
-razred i školu
-ime profesora u čijoj je klasi
-program
 
Član 8
Ciljevi održavanja Festivala su:
-razvijanje takmičarskog duha kod učenika
-promocija sviranja harfe posebno na teritoriji Vojvodine
-razmena iskustava profesora harfe
-saradnja muzičkih škola iz različitih gradova
 
Član 9
Takmičare ocenjuje stručni žiri.
 
                                                        
 Član 10
Broj nagrada koje žiri može dodeliti nije ograničen.
 
Član 11
Žiri može proglasiti laureate Festivala u skladu sa Pravilnikom o radu žirija.

Član 12

U slučaju otkazivanja učešća, kotizacija se ne vraća.
 

 

Pravilnik o radu žirija
 
 
Član 1
Ovim Pravilnikom definišu se način rada žirija i rangiranja učesnika VOJVOĐANSKOG FESTIVALA HARFE.
 
Član 2
Organizator Festivala MŠ '' Josif Marinković'' iz Zrenjanina, imenuje članove žirija, sekretara žirija i određuje predsednika žirija.
 
Član 3
Žiri se sastaje najmanje pola sata pred početak Festivala i upoznaje sa ovim Pravilnikom i Propozicijama Festivala.
 
Član 4
Žiri donosi odluku o nagradama (plaketama) po završetku svake kategorije. Svaki član žirija pohvale i kritike iznosi pred svoje kolege iz žirija i zajedno donose odluku o nagradi/plaketi.
 
Član 5
Žiri procenjuje kvalitet izvođenja u odnosu na tehničke i interpretativne zahteve izvedenih dela uzimajući u obzir obrazovni nivo takmičara.
 
Član 6
Ukoliko se članovi žirija dvoume oko nagrade za nekog od učesnika, konačnu odluku će doneti Predsednik žirija.
 
Član 7
Žiri dodeljuje tri vrste nagrada, a to su: ZLATNA PLAKETA, SREBRNA PLAKETA I BRONZANA PLAKETA.
 
Član 8
Broj nagrada nije ograničen.
 
Član 9
Najuspešnijim učesnicima žiri može dodeliti titulu laureata. Najviše može biti proglašeno tri laureata i to: za osnovnu školu, srednju školu i studente.
 
Član 10
Sekretar žirija najavljuje učesnike i program koji sviraju pred svaku kategoriju. Vodi evidenciju o nagradama koje su učesnici osvojili i upisuje ih u diplome.
 
Član 11
Predsednik žirija donosi odluku o nagradi koja je eventualno sporna ili članovi žirija ne uspeju da se dogovore oko iste.
 
Član 12
Predsednik žirija potpisuje diplome svih učesnika.
 
Član 13
Predsednik žirija uručuje diplome nagrađenim učesnicima.
 
Član 14
Odluke žirija su konačne i neopozive.

Kontakt

Za sva pitanje možete nas kontaktirati putem:

  •  Telefon: +381 (0) 23/561-104

Poveži se sa nama

Mi smo i na socijalnim mrežama. Poveži se sa nama da budemo u kontaktu!