61 festival

    NASTAVNI KADAR

 

  

   

Aleksić Šajrer Ana

solo pevanje

Birka Svetlana

solo pevanje

Bjele Jovana

harfa

Bjelobaba Milica

harmonika

Blagojević Ljubica

klavir

Bolozan Srđan

audio tehnika; audio-vizuelna tehnika

Bugar Marin

violina

Bugarski Miškeljin Dijana

klavir

Cvejić Santina

violina

Cvekić Ognjen

gitara

Ćetković Jovanović Ćetko

verska nastava

Ćilerdžić Nerina

violina

Ćirić Slobodan

truba

Čuč Katarina

solfeđo; teorija muzike

Damjan Dragana

solfeđo; teorija muzike

Dunai Gordana

filozofija; građansko vaspitanje

Dutina Vilma

violina

Đorđević Dušanka

građansko vaspitanje

Gagić Branislav

trombon

Gardinovački Aniko

korepeticija

Gigić Andrej

klarinet

Gigić Marieta

klavir

Grujić Zoran

klavir

Grujin Bojana

italijanski jezik

Gvozdenović Dragan

srpski jezik i književnost

Ivanica Diana

korepeticija

Ivanica Tatjana

solfeđo

Ivanić Dragan

sociologija

Jankov Mirko

solfeđo; muzički oblici; nacionalna istorija muzike

Jankov Olivera

klavir

Josić Dragana

klavir

Josić Slađana

klavir

Kekenj Ina

violina

Kerleta Goran

kontrabas

Kevrešan Katalin

solfeđo; muzički instrumenti; etnomuzikologija; sviranje horskih partitura

Kirćanski Pavle

gitara

Kojić Nebojša

tambura

Korać Anita

klavir

Kovačević Dobrila

klavir

Kozlovački Zorica

hor; harmonija; uvod u komponovanje; sviranje horskih partitura

Lazić Jelena

klavir

Lukač Ana

klavir

Maćešić Bojana

klavir

Majorfi Todorović Edita

klavir

Mamuzić Nataša

engleski jezik

Marjanski Ksenija

solfeđo; kontrapunkt

Markov Aleksandra

fizika; akustika

Marković Boris

solfeđo; istorija muzike; muzički oblici

Matić Marjana

klavir

Mezei Zoltan

harmonika

Miladinović Đorđe

računarstvo i informatika

Milanov Sanja

violina; viola

Milisavljavić Senka

solfeđo; teorija muzike; hor; dirigovanje

Milovanov Miodrag

udaraljke

Milutinović Sanja

gitara

Mironović Melita

klavir

Mišković Sanja

klavir

Nemčev Vesna

violina

Nikolovski Tina

klavir

Pavlović Nemanja

klavir

Pejčić Marko

solfeđo; teorija muzike; sviranje horskih partitura; pripremni razred

Pejčić Natalija

violina

Pecarski Snežana

flauta

Popović Aleksandar

gitara

Rajačić Branislava

flauta

Rajnović Babović Marina

klavir

Ronto Marta

korepeticija

Simić Biljana

violončelo

Simić Branislav

harmonika

Šandor Zoltan

verska nastava

Šiveg Tibor

violina

Šomođi Eleonora

flauta

Šuljmanac Dušica

tambura

Števanov Nemanja

korepeticija

Tankosić Violeta

solfeđo; teorija muzike; muzički oblici

Tica Snežana

psihologija

Torbica Veljko

gitara

Tot Maja

fizičko vaspitanje

Trninić Teodora

klavir, korepeticija

Varga Vera

teorija muzike; muzički oblici

Vaštag Kornelija

solfeđo; istorija muzike

Velemir Marković Stela

harmonija; sviranje horskih partitura

Vujadinov Gabriel

violina; viola

Vujičin Goran

tehnologija zvučno-muzičkog procesa MIDI; tehnologija zvučno-muzičkog procesa, savremena MIDI kompozicija i produkcija; tehnologija zvučno-muzičkog procesa AUDIO; osnove dizajniranja zvuka za medije; savremena harmonija; osnove projektovanja elektro-akustičke kompozicije

Vujović Vladimir

klvir

Vukov Ivana

biologija

Vuković Borislava

istorija sa istorijom kulture i civilizacije

Vuletić Jelena

klavir

 

 

Kontakt

Za sva pitanje možete nas kontaktirati putem:

  •  Telefon: +381 (0) 23/561-104

Poveži se sa nama...

Mi smo i na socijalnim mrežama.... Poveži se sa nama da budemo u kontaktu!