61 festival

Poslovnik o radu Školskog odbora Muzičke škole ''Josif Marinković'' koji je dostupan na sajtu je informativnog karaktera i možete ga videti ovde. Važeći primerak sa delovodnim brojem, datumom usvajanja, potpisima i pečatom dostupan je u sekretarijatu Škole.

ŠKOLSKI ODBOR Muzičke škole ''Josif Marinković'' u školskoj 2016/17. godini čine:

Ime i prezime

Predstavnik

Verica Karanović

Lokalne samouprave

Zoran Stojačić

Lokalne samouprave

Tamara Perin

Lokalne samouprave

Sanja Krajnović

Roditelja

Siniša Petrić

Roditelja

Ljiljana Egić

Roditelja

Tibor Šiveg

Zaposlenih

Ljubica Blagojević

Zaposlenih

Tina Nikolovski

Zaposlenih 

Kontakt

Za sva pitanje možete nas kontaktirati putem:

  •  Telefon: +381 (0) 23/561-104

Poveži se sa nama...

Mi smo i na socijalnim mrežama.... Poveži se sa nama da budemo u kontaktu!