61 festival

Poslovnik o radu Saveta roditelja Muzičke škole ''Josif Marinković'' koji je dostupan na sajtu je informativnog karaktera i možete ga videti ovde. Važeći primerak sa delovodnim brojem, datumom usvajanja, potpisima i pečatom dostupan je u sekretarijatu Škole. 

SAVET RODITELJA  Muzičke škole ''Josif Marinković'' u školskoj 2017/18. godini čine:

 

Matična škola – osnovno muzičko obrazovanje

Ime i prezime

za razred

Mihajlović Boro

pripremni razred

Stanojev Milošević Bojana

I razred

Stefanović Jelena

I razred

Crnovršanin Rosanka

I razred

Manigodić Sonja

II razred

Martinov Gvozdenac Jelena

II razred

Mandić Damir

III razred

Milivojev Srđan

III razred

Dulović Sonja

IV razred

Branković Ivana

IV razred

Sekulin Sredoje

V razred

Bugarčić Snežana

VI razred

 

Matična škola – srednje obrazovanje

Traparić Nedeljka/Malenić Jovana

I razred VIO odseka

Krajnović Sanja

I razred TO i DZ odseka

Milić Mirjana

II razred VIO odseka

Mišić Jelena

II razred TO i DZ odseka

Tapai Gabriela

III razred VIO odseka

Goršćak Vesna

III razred TO i DZ odseka

Lucić Vladimir

IV razred VIO odseka

Gojkov Darko

IV razred TO i DZ odseka

 

Isturena odeljenja – osnovno muzičko obrazovanje

Aradac

Nenin Monika

II razred

Melenci

Adamov Gordana

II razred

Kovačica

Đeri Eva

IV razred

 

 

Kontakt

Za sva pitanje možete nas kontaktirati putem:

  •  Telefon: +381 (0) 23/561-104

Poveži se sa nama...

Mi smo i na socijalnim mrežama.... Poveži se sa nama da budemo u kontaktu!