61 festival

U školskoj 2016/17. godini u Muzičkoj školi ''Josif Marinković'' aktivni su sledeći timovi:

 

TIM ZA ZAŠTITU OD DISKRIMINACIJE, NASILJA, ZLOSTAVLJANJA I ZANEMARIVANJA

Ime i prezime

Opis posla

Santina Cvejić

Pomoćnik direktora, nastavnik

Aleksandra Milosavljević Vrebalov

Stručni saradnik, nototekar-medijatekar

Dunja Dangubić

Stručni saradnik, psiholog

Vilma Dutina

Nastavnik violine

Dobrila Kovačević

Nastavnik violine

Jasmina Gukić Madaras

Sekretar Škole

 

TIM ZA INKLUZIVNO OBRAZOVANJE

Ime i prezime

Opis posla

Dunja Dangubić

Stručni saradnik, psiholog

Đorđe Miladinović

Nastavnik informatike

Dobrila Kovačević

Nastavnik klavira

Ivanica Tatjana

Nastavnik solfeđa

Branislav Gagić

Nastavnik trombona

Ljubica Blagojević

Nastavnik klavira

 

TIM ZA RAZVOJNO PLANIRANJE

Ime i prezime

Opis posla

Dobrila Kovačević

Nastavnik klavira

Slobodan Ćirić

Nastavnik trube

Sanja Milutinović

Nastavnik gitare

Branislav Gagić

Nastavnik trombona

Katarina Čuč Janačković

Nastavnik solfeđa

Ana Aleksić Šajrer

Nastavnik solo pevanja

Ivana Branković

Predstavnik Saveta roditelja

Verica Karanović

Predstavnik Lokalne samouprave

Marija Aleksić

Predstavnik Učeničkog parlamenta

 

TIM ZA SAMOVREDNOVANJE

Ime i prezime

Opis posla

Sanja Mišković

Nastavnik klavira

Jelena Vuletić

Nastavnik klavira

Dragana Damjan

Nastavnik solfeđa

Olivera Pavlović

Predstavnik Saveta roditelja

Jovana Protić

Predstavnik Učeničkog parlamenta

Kontakt

Za sva pitanje možete nas kontaktirati putem:

  •  Telefon: +381 (0) 23/561-104

Poveži se sa nama...

Mi smo i na socijalnim mrežama.... Poveži se sa nama da budemo u kontaktu!