61 festival

Pravna akta Muzičke škole ''Josif Marinković'' koja su dostupna na sajtu su informativnog karaktera. Važeći primerci sa delovodnim brojevima, datumima usvajanja, potpisima i pečatima dostupni su u sekretarijatu Škole.

Klikom na naziv bilo kog akta može se steći uvid u njegov sadržaj:

STATUT

Statut Muzičke škole ''Josif Marinković'' Zrenjanin

PRAVILNICI

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Muzičkoj školi ''Josif Marinković'' Zrenjanin

Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih u Muzičkoj školi ''Josif Marinković'' Zrenjanin

Pravilnik o vanrednim učenicima

Pravilnik o ispitima i ocenjivanju u Muzičkoj školi ''Josif Marinković'' Zrenjanin

Izmene i dopune pravilnika o ispitima i ocenjivanju u Muzičkoj školi ''Josif Marinković'' Zrenjanin

Izmene i dopune pravilnika o pohvaljivanju i nagrađivanju učenika Muzičke škole ''Josif Marinković'' Zrenjanin

Izmene i dopune pravilnika o vanrednom napredovanju u Muzičkoj školi ''Josif Marinković'' Zrenjanin

Pravilnik o ocenjivanju učenika u srednjem obrazovanju i vaspitanju

Pravilnik o školskom kalendaru za srednje škole sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine  Vojvodine za školsku 2015/16. godinu

POSLOVNICI

Poslovnik o radu Školskog odbora Muzičke škole ''Josif Marinković'' Zrenjanin

Poslovnik o radu Saveta roditelja Muzičke škole ''Josif Marinković'' Zrenjanin

Poslovnik o radu Učeničkog parlamenta Muzičke škole ''Josif Marinković'' Zrenjanin

NASTAVNI PLANOVI I PROGRAMI

Nastavni plan i program osnovnog muzičkog obrazovanja

Nastavni planovi i programi za područje rada kultura, umetnost i javno informisanje – srednja škola

 

Kontakt

Za sva pitanje možete nas kontaktirati putem:

  •  Telefon: +381 (0) 23/561-104

Poveži se sa nama...

Mi smo i na socijalnim mrežama.... Poveži se sa nama da budemo u kontaktu!