70 godina postojanja skole

Pravna akta Muzičke škole ''Josif Marinković'' koja su dostupna na sajtu su informativnog karaktera. Važeći primerci sa delovodnim brojevima, datumima usvajanja, potpisima i pečatima dostupni su u sekretarijatu Škole.

Klikom na naziv bilo kog akta može se steći uvid u njegov sadržaj:

STATUT

Statut Muzičke škole ''Josif Marinković'' Zrenjanin

PRAVILNICI

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Muzičkoj školi ''Josif Marinković'' Zrenjanin

Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih u Muzičkoj školi ''Josif Marinković'' Zrenjanin

Pravilnik o zaštiti i bezbednosti učenika u Muzičkoj školi ''Josif Marinković'' Zrenjanin

Pravilnik o ocenjivanju učenika u srednjem obrazovanju i vaspitanju

Pravilnik o ispitima i ocenjivanju u Muzičkoj školi ''Josif Marinković'' Zrenjanin

Pravilnik o vanrednim učenicima

Pravilnik o vanrednom napredovanju u Muzičkoj školi ''Josif Marinković'' Zrenjanin

Pravilnik o pohvaljivanju i nagrađivanju učenika Muzičke škole ''Josif Marinković'' Zrenjanin

Pravilnik o pohvaljivanju i nagrađivanju/stimulacija nastavnika i ostalih zaposlenih

Pravilnik o organizaciji i sprovođenju maturskih ispita u Muzičkoj školi ''Josif Marinković'' Zrenjanin

POSLOVNICI

Poslovnik o radu Školskog odbora Muzičke škole ''Josif Marinković'' Zrenjanin

Poslovnik o radu Saveta roditelja Muzičke škole ''Josif Marinković'' Zrenjanin

Poslovnik o radu Učeničkog parlamenta Muzičke škole ''Josif Marinković'' Zrenjanin

IZVEŠTAJI

Izveštaj o radu škole za školsku 2016/2017. godinu

PLANOVI

Godišnji plan za školsku 2017/2018. godinu

NASTAVNI PLANOVI I PROGRAMI

Nastavni plan i program osnovnog muzičkog obrazovanja

Nastavni planovi i programi za područje rada kultura, umetnost i javno informisanje – srednja škola

 

Poveži se sa nama

Mi smo i na socijalnim mrežama. Poveži se sa nama da budemo u kontaktu!