61 festival

REZULTATI NAŠIH UČENIKA OSTVARENI NA TAKMIČENJIMA U ŠKOLSKOJ 2017/18. GODINI:

 

15. Međunarodno takmičenje solo pevača „Lazar Jovanović“

Beograd, 18–20.12.2018.

Lara Malenić, I vio – II nagrada

Bojana Đurić, II vio – III nagrada

Danijela Kondić, II vio – III nagrada

Vladimir Jakšić, III vio – I nagrada

 

Klavirska saradnja: Marta Ronto i Tina Nikolovski

 

Klasa: Ana Aleksić Šajrer

ČESTITAMO!

 

25. Republičko takmičenje iz solfeđa i teoretskih predmeta

Zemun, 17.12. 2017.

MUZIČKI OBLICI

Milan Slijepčević, IV smš – II nagrada (93 boda)

 

Klasa: Vera Varga

ČESTITAMO!

 

„TALENTI 2017“

Novi Sad, 13.12.2017.

 

Dobitnici godišnje nagrade „Talenti 2017“ koju dodeljuje Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, a koja se dobija za izuzetne rezultate stečene na takmičenjima u prethodnoj školskoj godini, su sledeći učenici i njihovi mentori:

 

Lenka Zdravić, VI omo (harfa); mentor – Jovana Bijele

Miloš Šakić, II smš (trombon); mentor – Branislav Gagić

Mina Damjanov, II smš (teorija muzike); mentor – Vera Varga

Jelena Popov, III smš (teorija muzike); mentor – Stela Velemir Marković

 

ČESTITAMO!

 

25. Republičko takmičenje iz solfeđa i teoretskih predmeta

Beograd, 9–10.12. 2017.

SOLFEĐO

Milica Stanisavljev, IV omo – I nagrada (97,66 bodova)

Ana Milisavljević, VI omo – I nagrada (98,66 bodova)

Mina Damjanov, II smš – II nagrada (91 bod)

 

Klasa: Katarina Čuč Janačković

TEORIJA MUZIKE

Ana Milisavljević, VI omo – I nagrada (100 bodova)

 

Klasa: Katarina Čuč Janačković

 

Mina Damjanov, II smš – I nagrada (100 bodova)

Ester Bah, II smš – I nagrada (100 bodova)

Ana Bošnjak, II smš – I nagrada (99 bodova)

Isidora Trninić, II smš – III nagrada (86 bodova)

 

Klasa: Vera Varga

ČESTITAMO!

 

 

13. Likovni i literarni konkurs Srednje škole „Uroš Predić“

Zrenjanin, 5.12.2017.

LIKOVNI KONKURS

Katarina Dimić, I dz – II nagrada

Teodora Lucić, IV vio – pohvala

 

Mentor: Dušanka Đorđević

ČESTITAMO!

 

 

Međunarodno pijanističko takmičenje „Città di Gorizia“

Goricija (Italija), 3.12.2017.

KLAVIR

Danica Momirov, VI omo – II nagrada (94 boda)

 

Klasa: Dijana Bugarski Miškeljin

ČESTITAMO!

 

 

8. Međunarodno takmičenje „Mita Topalović“

Pančevo, 3.12.2017.

SOLO PEVANJE

Aleksandar Narižan, I omo – II nagrada

Tamaš Kiš, I omo – II nagrada

Jelena Lončar, I omo – III nagrada

Marta Mezei, II vio – II nagrada

Sandra Stojadinov, II vio – I nagrada

 

Klavirska saradnja: Marta Ronto i Anica Milošević

Klasa: Svetlana Birka

 

 

Isidora Lalović, II omo – II nagrada

Lara Malenić, I vio – I nagrada

Danijela Kondić, II vio – II nagrada

Bojana Đurić, II vio – III nagrada

Marija Aleksić, II vio – III nagrada

Vladimir Jakšić, III vio – I nagrada

 

Klavirska saradnja: Marta Ronto i Tina Nikolovski

Klasa: Ana Aleksić Šajrer

ČESTITAMO!

 

Takmičenje srednjoškolskih tonskih snimaka

u okviru 16. TAKTONS-a, Međunarodnog takmičenja tonskih snimaka

javnih radiodifuznih servisa

Novi Sad, 22–25.11.2017.

DIZAJN ZVUKA

Biljana Glišin, IV smš (dz) – III nagrada u kategoriji radiofonska dela

Dragan Ćuk, IV smš (dz) – III nagrada u kategoriji elektronska muzika

 

Klasa: Stefan Nikolić

ČESTITAMO!

 

9. Međunarodno takmičenje duvača „Anton Eberst“

Novi Sad, 26.11.2017.

KLARINET

Danilo Ćirić, II vio – III nagrada

Isidora Vlašć, III vio – I nagrada

 

Klavirska saradnja: Marieta Gigić

 

Klasa: Andrej Gigić

ČESTITAMO!

 

 

10. Međunarodno takmičenje „Sabin V. Drăgoi“

Temišvar (Rumunija), 18.11.2017.

SOLO PEVANJE

Lara Malenić, I vio – I nagrada

Danijela Kondić, II vio – I nagrada

Bojana Đurić, II vio – II nagrada

Marija Aleksić, II vio – II nagrada

Vladimir Jakšić, III vio – I nagrada, LAUREAT

 

Klavirska saradnja: Marta Ronto

 

Klasa: Ana Aleksić Šajrer

ČESTITAMO!

 

 

4. Međunarodno takmičenje„Vera Kovač Vitkai“

Novi Sad, 10–12.11.2017.

SOLO PEVANJE

Lara Malenić, I vio – II nagrada

Bojana Đurić, II vio – III nagrada

Danijela Kondić, II vio – I nagrada

Vladimir Jakšić, III vio – I nagrada

 

Klavirska saradnja: Marta Ronto i Marina Rajnović Babović

 

Klasa: Ana Aleksić Šajrer

ČESTITAMO!

 

 

UČENICI KOJI SU U ŠKOLSKOJ 2016/17. GODINI BILI NAJUSPEŠNIJI NA REPUBLIČKIM I MEĐUNARODNIM TAKMIČENJIMA U ZEMLJI I INOSTRANSTVU:

 

VII Međunarodno takmičenje ''Mita Topalović'', Pančevo, decembar 2016. godine

Solo pevanje:

Ana Milisavljević, I omo, I nagrada

Ana Torđanski, I omo, I nagrada

Lara Malenić, I omo, I nagrada

Danijela Kondić, I vio, I nagrada

Klasa: Ana Aleksić Šajrer

 

XXIV Republičko takmičenje iz solfeđa i teorije muzike, Beograd, decembar 2016. godine

Solfeđo:

Ana Milisavljević, V omo, I nagrada

Luka Kojić, I to, I nagrada – LAUREAT

Mina Damjanov, I vio, I nagrada – specijalna nagrada za interpretaciju

Klasa: Katarina Čuč Janačković

 

Teorija muzike:

Mina Damjanov, I vio, I nagrada

Luka Kojić, I to, I nagrada

Klasa: Vera Varga

 

Jelena Popov, II vio, I nagrada

Klasa: Stela Velemir Marković

 

III Međunarodno takmičenje ''Vera Kovač Vitkai'', Novi Sad, decembar 2016. godine

Anja Popadić, IV vio, I nagrada

Klasa: Ana Aleksić Šajrer

 

Međunarodno takmičenje ''Davorin Jenko'', Beograd, mart 2017. godine

Danikov Milica, II omo flauta, I nagrada

Klasa: Rajačić Branislava

 

XVII Takmičenje mladih pijanista, Zrenjanin, mart 2017. godine

Klavir:

Matija Todorović, II omo, I nagrada – klasa: Sanja Mišković

Milica Stanisavljev, III omo, I nagrada – klasa: Olivera Jankov

Mina Damjanov, I vio, I nagrada – klasa Dijana Bugarski Miškeljin

Florian Jenovan, II vio, I nagrada – klasa Bojana Maćešić

Anton Makan, II vio, I nagrada – klasa: Melita Mironović

Apolonija Detari, III vio, I nagrada – klasa: Tina Nikolovski

Milan Slijepčević, III vio, I nagrada – klasa: Melita Mironović

 

Klavirski duo:

''Igo-Du'' – Dunja Milić I vio; Igor Bjelis II vio; I nagrada – klasa: Ljubica Blagojević

''Fiorente'' – Jenovan Florian II vio; Anton Makan II vio; I nagrada – klasa: Ljubica Blagojević

''Blondes Noires'' – Mina Damjanov I vio; Jelena Jerković III vio; I nagrada – klasa: Tina Nikolovski

 

Takmičenje gudača ''Kad cvrčci cvrče'', Bačka Topola, mart 2017. godine

Ronto Kata, II omo violina, I nagrada

Klasa: Vilma Dutina

 

XVIII Festival umetničke tambure, Novi Sad, mart 2017. godine

Kuburić Sanja, III omo, I nagrada

Klasa: Dušica Šuljmanac

 

VII Otvoreno takmičenje ''Binički'', Beograd, mart 2017. godine

Solfeđo:

Ana Milisavljević, V omo, I nagrada

Klasa: Katarina Čuč Janačković

 

VII Vojvođanski festival harfe, Zrenjanin, mart 2017. godine

Milica Stanar, II omo, zlatna plaketa

Dino Šarvari, II omo, zlatna plaketa

Klasa: Jovana Bijele

 

VIII Otvoreno takmičenje solfeđa i teorije muzike ''Viva la Musica'', Sremska Mitrovica, mart 2017. godine

Teorija muzike

Ester Bah, I to, I nagrada

Ana Bošnjak, I to, I nagrada

Luka Kojić, I to, I nagrada

Klasa: Vera Varga

 

Republičko takmičenje, Beograd, mart-april 2017. godine

Vladimir Jakšić, II vio solo pevanje, I nagrada – klasa: Ana Aleksić Šajrer

Sergej Lacmanović, I omo truba, I nagrada – klasa: Slobodan Ćirić

Jovan Ćirić, III vio truba, I nagrada – klasa: Slobodan Ćirić

Trio ''Butterflay'' – Ana Milisavljević, V omo klavir; Marija Kali, VI omo violina, Darija Čanji, III omo violina; I nagrada – klasa: Vesna Nemčev – LAUREAT

Kamerni sastav ''Bianco Nero'' – Danijela Kondić, I vio solo pevanje; Vladimir Jašić, II vio solo pevanje, Jelena Jerković, III vio klavir; I nagrada – klasa: Ana Aleksić Šajrer

Momirov Danica, V omo klavir, I nagrada – klasa: Dijana Bugarski Miškeljin

Mina Damjanov, I vio klavir, I nagrada – klasa: Dijana Bugarski Miškeljin

Anton Makan, II vio klavir, I nagrada – klasa: Melita Mironović

Vladimir Aleksić, I omo, I nagrada – klasa: Branislav Gagić

Miloš Šakić, I vio, I nagrada – klasa: Branislav Gagić

 

Vojvodina Guitar Fest, Novi Sad, mart-april 2017. godine

Ivana Sakač, VI omo, I nagrada – klasa: Veljko Torbica

Jovana Petrić, I nagrada – klasa: Aleksandar Popović

 

III Međunarodno takmičenje iz solfeđa, Beograd, april 2017. godine

Luka Kojić, I to, I nagrada

Mina Damjanov, I vio, I nagrada

Klasa: Katarina Čuč Janačković

 

XV Međunarodni festival Ub, april 2017. godine

Lara Malenić, II omo solo pevanje, I nagrada – klasa: Ana Aleksić Šajrer

 

Majda Mandić, II omo violončelo, I nagrada – klasa: Biljana Simić

 

V Međunarodno takmičenje ''Lav Mirski'', Osijek (Hrvatska), maj 2017. godine

Kamerni sastav ''Bianco Nero'' – Danijela Kondić, I vio solo pevanje; Vladimir Jašić, II vio solo pevanje; Jelena Jerković, III vio klavir; I nagrada

Lara Malenić, II omo; Marija Aleksić, I vio; Bojana Đurić, I vio (kategorija mjuzikl), II nagrada

Klasa: Ana Aleksić Šajrer

 

Međunarodno takmičenje pevača ''Voci de primavara'', Temišvar (Rumunija), maj 2017. godine

Danijela Kondić, I vio, I nagrada

Bojana Đurić, I vio, I nagrada

Vladimir Jakšić, II vio, I nagrada

Anja Popadić, IV vio, I nagrada

Klasa: Ana Aleksić Šajrer

 

IV Takmičenje iz muzičko-teorijskih disciplina ''Kornelije'', Beograd, maj 2017. godine

Teorija muzike:                                                           

Ana Bošnjak, I to, I nagrada                         

Ester Bah, I to, I nagrada      

Luka Kojić, I to, I nagrada

Klasa: Vera Varga

 

Solfeđo:

Irina Velisavljev, IV to, I nagrada

Klasa: Dragana Damjan

 

Međunarodno takmičenje ''Petar Konjović'', Novi Sad, maj 2017. godine

Lenka Zdravić, V omo harfa, I nagrada

Klasa: Jovana Bijele

 

V Internacionalno pijanističko takmičenje  ''Città di San Donà di Piave'', Venecija (Italija), maj 2017. godine

Mina Damjanov, I vio, I nagrada – klasa: Dijana Bugarski Miškeljin

Anton Makan, II vio, I nagrada – klasa: Melita Mironović

Milan Slijepčević, III vio, II nagrada – klasa: Melita Mironović

 

LVI Internacionalno horsko takmičenje ''Seghizzi'', Gorizia (Italija), jul 2017. godine

Hor srednje škole:

Moderne horske kompozicije pisane posle 1911 (kategorija 1d), srebrna medalja

Nacionalna kategorija (kategorija 2a), srebrna medalja

Dirigent: Zorica Kozlovački

 

Pop hor:

Pop i džez muzika (kategorija 2c), srebrna medalja

Dirigent: Aniko Gardinovački

 

Uspehe svih učenika u možete videti u Letopisu Muzičke škole ''Josif Marinković'' Zrenjanin za školsku 2016/17. godinu.

 

ČESTITAMO SVIM UČENICIMA I NJIHOVIM NASTAVNICIMA!

Kontakt

Za sva pitanje možete nas kontaktirati putem:

  •  Telefon: +381 (0) 23/561-104

Poveži se sa nama

Mi smo i na socijalnim mrežama. Poveži se sa nama da budemo u kontaktu!