61 festival

 

Pedagoški kolegijum čine rukovodioci Stručnih veća. U školskoj 2017/18. godini, članovi Pedagoškog kolegijuma su:

 

  • Eleonora Dabić (stručno veće nastavnika klavira)
  • Vilma Dutina (stručno veće nastavnika gudačkih instrumenata)
  • Eleonora Šomođi (stručno veće nastavnika duvačkih instrumenata i udaraljki)
  • Pavle Kirćanski (stručno veće nastavnika trzačkih instrumenata)
  • Milica Bjelobaba (stručno veće nastavnika harmonike)
  • Svetlana Birka (stručno veće nastavnika solo pevanja)
  • Katarina Čuč Janačković (stručno veće nastavnika stručnoteorijskih predmeta)
  • Đorđe Miladinović (stručno veće nastavnika opšteobrazovnih predmeta)

Kontakt

Za sva pitanje možete nas kontaktirati putem:

  •  Telefon: +381 (0) 23/561-104

Poveži se sa nama...

Mi smo i na socijalnim mrežama.... Poveži se sa nama da budemo u kontaktu!