70 godina postojanja skole

   Dragi raspevani drugari!

 

Muzička škola ''Josif Marinković'' iz Zrenjanina organizuje PRIJEMNI ISPIT za upis u I razred osnovnog muzičkog obrazovanja, za sve zainteresovane kandidate!

 

Termini polaganja prijemnog ispita su:

 

17. jun 2017. godine od 9:00 i 24. jun 2017. godine od 9:00

 

 

Potrebna dokumentacija:

–        Izvod iz matične knjige rođenih (može i fotokopija);

–        Prijava (dobija se u školi ili se može preuzeti sa sajta škole).

 

Prijavu za prijemni ispit možete preuzeti ovde.

 

Popunjen obrazac i dokumentaciju treba lično dostaviti sekretaru škole, svakog radnog dana od 8:00 do 15:00 časova.

 

Osnovno muzičko obrazovanje se, u odnosu na odabrani instrument, deli na:

- ŠESTOGODIŠNJE: violina, violončelo, gitara, tambura, harfa, klavir, harmonika i flauta. 

     Može se upisati učenik uzrasta od 9 godina, odnosno koji na jesen polazi u III razred osnovne škole;

 - ČETVOROGODIŠNJE: kontrabas, klarinet, truba i udaraljke.

     Može se upisati učenik uzrasta od 11 godina, odnosno koji na jesen polazi u V razred osnovne škole;

  - DVOGODIŠNJE: solo pevanje.

      Može se upisati učenik uzrasta starijeg od 14 do 17 godina. 

 

Na prijemnom ispitu vrši se provera muzičkih sposobnosti i to:

- provera sluha (pevanje dečije pesme po slobodnom izboru);

- provera muzičke memorije (reprodukovanje pevanjem tonova kraćih melodijskih motiva koje nastavnik svira na klaviru);

- provera osećaja za ritam (reprodukovanje kucanjem kraćih ritmičkih motiva).

 

 

 SREĆNO I DOBRODOŠLI!

Poveži se sa nama

Mi smo i na socijalnim mrežama. Poveži se sa nama da budemo u kontaktu!