61 festival

Upisni rokovi

   Rezultati prijemnih ispita za upis u I razred OMO biće poznati 24. juna i objavljeni na oglasnoj tabli Škole.

 

Upis u Muzičku školu će se vršiti u sledećim terminima:

24. jun 2016. od 10:00 do12:00 - Podela knjižica i upis svih učenika OMO i SMŠ (svi osim I razreda OMO)

25. jun 2016. od 9:00 do 12:00 - Upis učenika u I razred OMO, upis u pripremni razred Muzičke škole, upis u Muzičko zabavište - kreativnu radionicu pri udruženju ''Kolegijum''

 

Rezultati prijemnih ispita za upis u srednju muzičku školu

   Konačni rezultati (rang liste) svih prijemnih ispita za upis u srednju muzičku školu ''Josif Marinković'' objavljeni su na oglasnoj tabli Škole.

 

Upis kandidata koji su položili prijemni ispit je 24. juna 2016. godine.

 

Dokumenta potrebna za upis u I razred srednje muzičke škole:

1. Uverenje o položenom završnom ispitu i originalno svedočanstvo o završenom osnovnom obrazovanju i vaspitanju, odnosno originalno svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi;

2. Svedočanstva od V do VIII razreda osnovne škole;

3. Originalno svedočanstvo o završenom osnovnom muzičkom obrazovanju i vaspitanju;

4. Svedočanstvo o završenom razredu osnovne muzičke škole za drugi ciklus;

5. Originalni primerak Izvoda iz matične knjige rođenih;

6. Šifra učenika (učenici osmog razreda osnovne škole);

7. Kandidati koji su već učenici neke srednje škole ili studenti fakulteta treba da donesu potvrdu u koji razred/godinu su upisani.

 

Kandidati koji su stekli pravo upisa treba da imaju Lekarsko uverenje o ispunjavanju zdravstvenih uslova.

 

ČESTITAMO SVIM KANDIDATIMA!

Prijemni ispit za nižu muzičku školu

    Dragi raspevani drugari!

Muzička škola ''Josif Marinković'' iz Zrenjanina organizuje PRIJEMNI ISPIT za upis u I razred osnovnog muzičkog obrazovanja, za sve zainteresovane kandidate!

Termini polaganja prijemnog ispita su:

11. juna 2016. godine od 9:00 – prijemni ispit za sve instrumente i solo pevanje;

18. juna 2016. godine od 9:00 – prijemni ispit za sve instrumente osim za solo pevanje.

 

 

 

RASPORED POLAGANJA PRIJEMNOG ISPITA

 

Potrebna dokumentacija:

–        Izvod iz matične knjige rodjenih (može i fotokopija);

–        Prijava (dobija se u školi) ili se može preuzeti sa sajta škole.

Obrazac za prijavljivanje prijemnog ispita možete preuzeti klikom na link ispod:

PRIJAVA ZA PRIJEMNI ISPIT OMO

Popunjen obrazac i dokumentaciju lično dostaviti sekretaru škole, svakog radnog dana od 8:00 do 15:00 časova.

 

Na prijemnom ispitu vrši se provera muzičkih sposobnosti i to:

- provera sluha (pevanje dečije pesme po slobodnom izboru);

- provera muzičke memorije (reprodukovanje pevanjem tonova kraćih melodijskih motiva koje nastavnik svira na klaviru);

- provera osećaja za ritam (reprodukovanje kucanjem kraćih ritmičkih motiva).

Osnovno muzičko obrazovanje se, u odnosu na odabrani instrument, deli na:

    - ŠESTOGODIŠNJE: violina, violončelo, gitara, tambura, harfa, klavir, harmonika i flauta. 

         Može se upisati učenik uzrasta od 9 godina, odnosno koji na jesen polazi u III razred osnovne škole;

    - ČETVOROGODIŠNJE: kontrabas, klarinet, truba i udaraljke.

         Može se upisati učenik uzrasta od 11 godina, odnosno koji na jesen polazi u V razred osnovne škole

    - DVOGODIŠNJE: solo pevanje.

         Može se upisati učenik uzrasta starijeg od 14 do 17 godina. 

 

   SREĆNO!

Diferencijalni i prijemni ispiti za upis u srednju muzičku školu

   Poštovani budući srednjoškolci,

Objavljeni su rokovi za podnošenje dokumentacije, kao i rasporedi za polaganje diferencijalnih i prijemnih ispita za upis u srednju muzičku školu.

Prijava ispita vrši se u sekretarijatu škole u sledećim terminima:

20.05. 2015 (petak), 8:00 – 15:00

21.05.2015 (subota), 8:00 – 13:00

23.05.2015 (ponedeljak), 8:00 – 15:00

Preuzmite obrazac za prijavljivanje ispita:

PRIJAVA 

Klikom na link ispod možete doći do detaljnijih informacija o načinu prijavljivanja i rokovima za polaganje ispita.

Srećno!

 

DIFERENCIJALNI ISPITI

PRIJEMNI ISPITI

RASPORED POLAGANJA DIFERENCIJALNIH ISPITA

RASPORED POLAGANJA PRIJEMNIH ISPITA 

Kontakt

Za sva pitanje možete nas kontaktirati putem:

  •  Telefon: +381 (0) 23/561-104

Poveži se sa nama

Mi smo i na socijalnim mrežama. Poveži se sa nama da budemo u kontaktu!